Kegiatan Akademik Semester Genap SMA Uswatun Hasanah 2016

23- 24 Februari 2016                   TO Gunadarma  (Kelas XII)
25- 27 Februari 2016                    TO Sanggar          (Kelas XII)
29 Februari – 4 Maret 2016        Ujian Tengah Semester Genap & Pra UN   (Kelas X dan XI, XII (Pra UN))
7 – 17 Maret 2016                            Ujian Sekolah      (Kelas XII)
21 – 29 Maret 2016                         Ujian Sekolah Susulan    (Kelas XII)
24 Maret 2016                                 Motifasi Siswa     (Kelas XII)
1 April 2016                                       Istigozah                (Kelas XII)
4 – 6 April 2016                               Ujian Nasional     (Kelas XII)
18 – 20 April 2016                          UN Susulan           (Kelas XII)
7 Mei 2016                                        Pengumuman Kelulusan      (Kelas XII)
6 – 11 Juni 2016                               Ulanagan Akhir Semester Genap      (Kelas X dan XI)
20 Juni 2016                                   Rapat Kenaikan Kelas    (Autentic Meeting)
25 Juni 2016                                    Pembagian Rapot/ Kenaikan Kelas     (Real Reporting)